Grenaa Kirke
Simon Peters Kirke

KIRKER I NORDDJURS PROVSTI

Sognepræster ved Grenaa Kirke og Simon Peters kirke:

Kenneth Sørensen

Myntevej 32, 8500 Grenaa Tlf. 86321393 mail: kens@km.dk

Christina Philipstatt Schwencke

Herman Bangsvej 33, 8500 Grenaa Tlf. 86309304

mail: cph@km.dk

Jette Seidelin Christensen

Hammelevvej 62, 8500 Grenaa Tlf. 86320921 mail: jech@km.dk

Unna-Pernille Gjørup Jensen mail: upg@km.dk  

  

Grenaa Kirkekontor

Nørregade 1, 8500 Grenaa - Tlf.nr. 86321415

Mail: grenaa.sogn@km.dk

http://www.grenaasogn.dk/

Hammelev kirke
Enslev kirke

Sognepræst ved Hammelev og Enslev Kirker:

Jette Seidelin Christensen

Hammelevvej 62, 8500 Grenaa Tlf. 86320921

 Mail: jech@km.dk

Ålsø kirke
Hoed kirke
Vejlby (Grenaa) kirke
Homå kirke

Sognepræster ved Ålsø, Hoed, Vejlby og Homå Kirker:

Maria Behrenthz Jensen

Ellebjergvej 1, 8500 Grenaa Tlf. 86331608

Mail: mbje@km.dk

Juma Kruse - mail: jukr@km.dk

 

Kirkekontor:

Jette Maul Nielsen mail: jemn@km.dk

Eller henvendelse til Grenaa kirkekontor.

 

 

Lyngby kirke
Trustrup kirke
Albøge kirke

Sognepræst ved Lyngby,Trustrup og Albøge Kirker:

Vakance - henvendelse til Maria Behrenthz, Ålsø

Lyngbyvej 90, 8570 Trustrup Tlf. 86334302

Mail:

Kirkekontor

Nørregade 12, 1. tv., 8500 Grenaa Tlf. 86331316

mail: anni@km.dk

www.lyngby-alboege.dk 

Anholt kirke

Sognepræst ved Anholt Kirke:

Anne Damkjer Lautrup 

Østervej 12, 8592 Anholt Tlf.nr. 86319056

Mail: aldl@km.dk  

www.anholtkirke.dk  

Kirkekontor

Nørregade 12, 1. tv., 8500 Grenaa Tlf.nr. 86331316

Mail: anni@km.dk

Veggerslev kirke
Villersø kirke
Karlby kirke
Voldby kirke

Sognepræster ved Veggerslev, Villersø, Karlby og Voldby Kirker:

Anders Holt

Nørregade 12, 1. tv., 8500 Grenaa Tlf.nr. 86332161

Mail: agh@km.dk

 

Peter Danielsen

Toresvej 2, Rimsø, 8500 Grenaa Tlf.nr. 86332222

mail: pd@km.dk

 

Kirkekontor

Nørregade 12, 1. tv., 8500 Grenaa Tlf. 86331316

mail: anni@km.dk

Rimsø kirke
Kastbjerg kirke

Sognepræst ved Rimsø og Kastbjerg Kirker:

Peter Danielsen

Toresvej 2, Rimsø, 8500 Grenaa Tlf.nr. 86332222

Mail: pd@km.dk

Kirkekontor

Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa Tlf. 86331316

mail: anni@km.dk

Gjerrild kirke
Hemmed kirke

Sognepræst ved Gjerrild og Hemmed Kirker:

Eva Vibeke Andersen

Krogen 1, Gjerrild, 8500 Grenaa Tlf.nr. 86384015

Mail: evan@fjern-dette.km.dk

Kirkekontor

Nørregade 12, 1. tv., 8500 Grenaa Tlf. 86331316

mail: anni@fjern-dette.km.dk

Fjellerup kirke
Glesborg kirke

Sognepræst ved Fjellerup og Glesborg Kirker:

Michael Hauerslev Pilgaard

Fjellerup Bygade 28, 8585 Glesborg Tlf.nr. 86317035

Mail: mipi@km.dk

Kirkekontor

Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa Tlf. 86331316

mail: anni@km.dk

http://www.fjellerup-glesborg.dk/

Ørum kirke
Ginnerup kirke
Stenvad kirke

Sognepræst ved Ørum, Ginenrup og Stenvad Kirker:

Vibeke Høggaard Sommer

Åbrovej 40, 8586 Ørum Dj. Tlf.nr. 86381085

Mail: vh@km.dk

 

Kirkekontor

Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa Tlf. 86331316

mail: anni@km.dk

Holbæk kirke
Udby kirke
Voer kirke
Estruplund kirke

Sognepræst ved Holbæk, Udby, Voer og Estruplund Kirker:

Tom Ahlman

Holbækvej 17, 8950 Ørsted Tlf.nr. 86485050

Mail: ta@km.dk

http://www.estruplundkirke.dk/index.php?id=19092

Linket er gældende for kirkerne Holbæk, Udby, Voer og Estruplund

Ørsted kirke

Sognepræst ved Ørsted Kirke:

Jens Jørgen Refshauge

Lillegade 30, 8950 Ørsted Tlf.nr. 86488043

Mail: jjr@km.dk

http://www.oerstedkirke.dk/

Vivild kirke
Vejlby (Allingåbro) kirke

Sognepræst ved Vivild og Vejlby Kirker:

Gustav Eyermann

Præstegårdsvej 5, Vivild, 8961 Allingåbro Tlf.nr. 86486017

Mail: ge@km.dk

 

Kirkekontor

Nørregade 12. 1. tv., 8500 Grenaa Tlf. 86331316

Mail: anni@km.dk 

 

www.vivild-vejlby.dk

 

Gjesing kirke
Nørager kirke

Sognepræst ved Gjesing og Nørager Kirker:

Charlotte Bjarning Johansen

Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning

Mail: cbjo@km.dk

http://www.gjesing-kirke.dk/

http://www.noeragerdjursland.dk/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=113

Fausing kirke
Auning kirke
Øster Alling kirke
Vester Alling kirke

Sognepræster ved Fausing, Auning, Øster Alling og Vester Alling Kirker:

Ulla Margrethe Pedersen

Kirkevej 8, 8963 Auning Tlf.nr. 86481302

Mail: ump@km.dk

 

Hanne Louise Eyermann

Præstegårdsvej 5, Vivild, 8961 Allingåbro Tlf.nr. 51648404

Mail: hle@km.dk

 

Kirkekontor - træffetid: tirsdag og torsdag kl. 9. - 13.

Kirkevej 15, 8963 Auning Tlf. 86481312

Mail: lbk@km.dk

 

http://www.faov.dk/

Klik her for at komme til sjaelesorg.nu