Klaus Vibe, Fjellerup Valgmenighed

Fjellerup Valgmenighed

Formand Tim Boaz Bruun Skuldbøl  Tlf.nr. 42 48 48 88

Havhusevej 2, Rygård Strand, 8961 Allingåbro

mail: skuldboel@gmail.com

 

http://fjellerupvalgmenighed.dk/joomla/

 

Valgmenighedspræst Klaus Vibe Tlf.nr. 86 40 38 55

Orøvænget 48, 8381 Tilst

Mail:   klvibe@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Karen Marianne Kristensen,Norddjurslands Valgmenighed

Norddjurslands Valgmenighed

Formand Kirsten Madsen Tlf.nr. 21704703

 

Mail: kirstenvivild@hotmail.com

http://norddjurslands-valgmenighed.dk/

 

Valgmenighedspræst Karen Marianne Kristensen Tlf.nr. 86486003

Søndermarksvej 43, Vivild, 8961 Allingåbro

Mail: norddjurslandsvalgmenighed@mail.dk

 

 

 

 

 

En valgmenighed står indenfor folkekirkens rammer og er en del af

den danske folkekirke. En valgmenighed består af medlemmer på

tværs af sognegrænser.

Valgmenighedens medlemmer er fritaget fra den kommunale kirkeskat.

men betaler et lignende bidrag direkte til valgmenigheden.

Valgmenigheden skal selv afholde alle udgifter, inklusive aflønning af

præsten.

Valgmenighedens anliggender varetages af en bestyrelse, der hvert

år vælges på en generalforsamling.

 

 

 

 

Klik her for at komme til sjaelesorg.nu