Du er her: 

Økonomi

Kirkeskat i 2019 er 1% af skattegrundlaget.

Drift, anlæg og lånemidler til menighedsrådenes kasser = den kirkelige ligning.

5% midler også kaldet reservefonden bruges til uventede/pludselig opståede

renovering og lignende, eks. nødvendig udskiftning af teleslyngeanlæg 

eller uventet forhøjelse af graverløn p.g.a. sygdom og andet.

PU-Kassen betaler stiftsbidrag, kurser, provstimøder, PU-medlemmernes

diæter og kørsel, løn til provstisekretær, personalekonsulent, skole-kirke samarbejdet osv.

Ansøgning fra reservefonden

  

Provstiet har godkendt følgende honorarsatser:

Formand, kirkeværge, kontaktsperson

Kasserer/regnskabsfører

Folkevalgt kasserer, som ikke er regnskabsfører