Oplysninger vedr. provstesyn

Sostrup ved Gjerrild

1. Kirkeværge, graver, præst, formand og den lokale bygningskyndige er vigtige

personer ved et provstesyn, hele menighedsrådet er også velkomne.

2. Fra provstiet møder: provsten, provstiets bygningssagkyndige

John Wessman, repræsentanter fra provstiudvalget og provstisekretæren.

3. Menighedets protokol medbringes til synet, så der kan skrives både i

provstens og i menighedsrådets protokol. Kirkegårsprotokoller medbringes

også.

4. Vi er glade for traditionen med at vi beværtes under protokolskrivningen,

så vi kan bevare energien.

Provstesyn 2018

Der er planlagt flg. synsdatoer:

10. april kl. 9-15 SYN i Hemmed, Gjerrild kirke og kirkegård samt Assistenskirkegård

12. april kl. 9-15 SYN i Dalstrup, Enslev kirke og kirkegård, Hammelev præstegård, kirke og kirkegård

16. april kl. 9-15 SYN i Ginnerup og Stenvad kirker og kirkegårde, Ørum præstegård, kirke og kirkegård

7. maj hele dagen SYN på Anholt – i håb om, at jeg finder det TAXI-selskab, som flyver PU til Anholt.

Syn 2016

10.5. Vivild kirke og Sognehus

         Vejlby kirke og Sognehus

12.5. Karlby kirke, Veggerslev kirke, Voldby kirke og det ny sognehus, Villersø kirke

19.5. Løvenholm mausoleum, Gjesing kirke og præstegård

        Nørager kirke

Syn 2015

5.5.   Auning Præstebolig, Auning kirke og sognehus, Lunden, Fausing kirke, Øster Alling kirke,          Vester Alling kirke

7.5.   Udby kirke, Holbæk kirke, Voer kirke og præstegård, Estruplund kirke, Holbæk præstegård

19.5. Grenaa kirkegård og kapel, Sygehuskapellet, Grenaa kirke, Sognegården,               

         Simon Peter kirke, Præstebolig Herman Bangsvej 33, Præstebolig Myntevej 32

21.5. Glesborg kirke og sognehus, Fjellerup præstegård, Fjellerup kirke

         Ørsted kirke, Ørsted præstegård

Syn 2014

29.4: Dalstrup kapel

          Enslev kirke, hammelev præstegård, Hammelev kirke

4.6.: Stenvad kirke, Ørum kirke, Ørum præstegård og sognegård

         Ginnerup kirke

10.6.: Hemmed kirke, Gjerrild præstegård, Gjerrild kirke og

          assistentskirkegård

Syn 2013

8.5.   Kastbjerg kirke, Rimsø præstegård, Rimsø kirke

         Sostrup

29.5. Albøge kirke, Lyngby kirke, Trustrup kirke

         Ålsø præstegård, Vejlby præstegård

30.5. Hoed kirke, Vejlby Gr. kirke, Hr. Sørens hus, Homå kirke, Ålsø kirke.