Du er her: 
 

Provstisekretær søges

Provstisekretær søges

Norddjurs provsti søger en dygtig sekretær med økonomisk overblik til at varetage sekretariatsbetjening, sagsbehandling og rådgivning for provsti og provstiudvalg. Provstisekretæren skal medvirke til at udvikle provstikontoret til et dynamisk center for rådgivning og planlægning også for menighedsråd og præster i provstiet.  Stillingen er en fuldtidsstilling.

Arbejdet som provstisekretær

Sekretæren ansættes af provstiudvalget. Sekretærens arbejde skal primært bistå provstiudvalget med at løse udvalgets væsentligste opgave: at skabe gode rammer for det kirkelige liv i provstiet. Arbejdet udføres selvstændigt, i tæt samarbejde med provst og provstiudvalg. Provsten er sekretærens nærmeste kollega og er daglig leder af arbejdet på provstikontoret. I provstikontoret samles også en regnskabsfunktion for provstiets menighedsråd og en deltids personalekonsulent.

Opgaverne som provstisekretær er bl.a.

·         Medvirken til at udvikle provstikontoret til et stærkt service-center for kirkelivet i Norddjurs provsti

·         Sekretær for provst og provstiudvalg med korrespondance, sagsbehandling, journalisering, forberedelse og opsamling på dagsorden, deltagelse i møder som referent, administration samt medvirken i udarbejdelse af vejledninger mv. inden for gældende lovgivning

·         Regnskabsfører for provstiudvalget med bogføring, budget og regnskab samt rådgivning for provstiudvalget herunder udarbejdelse af oversigts-materialer til budgetlægning

·         Hjælpe og rådgive menighedsråd og præster i provstiets administrative opgaver

·         Praktiske forberedelser ved møder i provstikontoret

Vi forventer

·         At du har eller nemt kan erhverve indgående kendskab til folkekirkens budget- og regnskabssystemer

·         At du er et tillidsvækkende og serviceminded menneske

·         At du er en dygtig kommunikator i tale og skrift overfor vidt forskellige mennesker

·         At du kan håndtere fortrolige oplysninger og har en god situationsfornemmelse

·         At du har ordenssans, overblik og overbærenhed

·         At du kan se muligheder frem for forhindringer

·         At du kan samarbejde og i øvrigt arbejde selvstændigt, dynamisk og analytisk

·         At du kan lide udfordringen ved nyt stofområde

·         At du har gode it-kundskaber

Vi forestiller os, at du har erfaring fra økonomi og administration, gerne også formidling – og at du er villig til efteruddannelse. Vi tilbyder opkvalificering og efteruddannelse i det omfang, det er nødvendigt. Vi har ikke lagt os fast på uddannelsesmæssigbaggrund, men forestiller os, at du er akademiker, merkonom, erfaren HK’er – eller provstisekretær.

Løn:

Løn og ansættelse i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT medarbejdere (HK) i Staten og protokollat til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT medarbejdere (HK) i Staten om dækning på folkekirkens område. Begge aftaler findes på www.folkekirkenspersonale.dk. Der forventes en indplacering i basisløngruppe 3, sats 1 svarende til 309.924,26 kr. (nutidskroner) årligt for en fuldtidsstilling. Hertil kan forhandles tillæg efter kvalifikationer.  Der er tre måneders prøvetid.

Ansøgningsfrist:   21.marts kl. 15.00

Ansøgning med CV, relevante bilag og henvisning til referencer sendes elektronisk til norddjurs.provsti@km.dk og fysisk adresse til Norddjurs provsti, Nørregade 12, 8500 Grenaa. Samtaler forventes afholdt inden udgang af marts.

Kontakt:

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte provst Lars Seeberg på tel. 21 76 11 69 – send evt. mail til LSE@km.dk for efterfølgende kontakt