Fjellerup Valgmenighed

Formand Søren Mellergaard

Tlf.nr. 29 82 71 44

Strandparken 39, 8585 Glesborg

mail: mellergaard@nejsum.net

Hjemmeside:

http://fjellerupvalgmenighed.dk

Valgmenighedspræst Lars Jensen 

Tlf.nr. 26 42 16 44

Søndermarken 6, Fjellerup, 8585 Glesborg

Mail: jensenlars777@gmail.com

Norddjurslands Valgmenighed

Formand Kirsten Madsen 

Tlf. nr. 21 70 47 03

Mail: kirstenvivild@hotmail.com

Hjemmeside:

http://norddjurslands-valgmenighed.dk/

Valgmenighedspræst Signe Riis Helbo                        

Tlf. nr. 86 48 60 03 / 23 67 94 13

Søndermarksvej 43, Vivild, 8961 Allingåbro

Mail: mail@norddjurslands-valgmenighed.dk

Hjælpepræst Torben Scherff Sørensen

Hvad er en valgmenighed

En valgmenighed står indenfor folkekirkens rammer og er en del af

den danske folkekirke. En valgmenighed består af medlemmer på

tværs af sognegrænser.

Valgmenighedens medlemmer er fritaget fra den kommunale kirkeskat.

men betaler et lignende bidrag direkte til valgmenigheden.

Valgmenigheden skal selv afholde alle udgifter, inklusive aflønning af

præsten.

Valgmenighedens anliggender varetages af en bestyrelse, der hvert

år vælges på en generalforsamling.