Fjellerup Valgmenighed

Formand Tim Boaz Bruun Skuldbøl  Tlf.nr. 42 48 48 88

Havhusevej 2, Rygård Strand, 8961 Allingåbro

mail: skuldboel@gmail.com

http://fjellerupvalgmenighed.dk/joomla/

Valgmenighedspræst Lars Jensen Tlf.nr. 26 42 16 44

Søndermarken 6, Fjellerup, 8585 Glesborg

Mail: jensenlars777@gmail.com

Norddjurslands Valgmenighed

Formand Kirsten Madsen 

Tlf. nr. 21704703

Mail: kirstenvivild@hotmail.com

http://norddjurslands-valgmenighed.dk/

Valgmenighedspræst Signe Riis Helbo                        

Tlf. nr. 86486003 / 23679413

Søndermarksvej 43, Vivild, 8961 Allingåbro

Mail: mail@norddjurslands-valgmenighed.dk

Hjælpepræst: Torben Scherff Sørensen - tlf. 2940149

 

 

Hvad er en valgmenighed

En valgmenighed står indenfor folkekirkens rammer og er en del af

den danske folkekirke. En valgmenighed består af medlemmer på

tværs af sognegrænser.

Valgmenighedens medlemmer er fritaget fra den kommunale kirkeskat.

men betaler et lignende bidrag direkte til valgmenigheden.

Valgmenigheden skal selv afholde alle udgifter, inklusive aflønning af

præsten.

Valgmenighedens anliggender varetages af en bestyrelse, der hvert

år vælges på en generalforsamling.