Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Økonomi

Kirkeskat i 2019 er 1% af skattegrundlaget.

Drift, anlæg og lånemidler til menighedsrådenes kasser = den kirkelige ligning. Der afholdes årligt et indledende og endelige budgetsamråd, for at se på en rimelig fordelig af midlerne til de enkelte kirkekasser. Alle menighedsråd deltager i budgetsamråd.

5% midler, også kaldet reservefonden, bruges til uventede/pludselig opståede renovering og lignende, eks. nødvendig udskiftning af teleslyngeanlæg eller uventet forhøjelse af graverløn p.g.a. sygdom og andet.

PU-Kassen betaler stiftsbidrag, kurser, provstimøder, PU-medlemmernes diæter og kørsel, løn til provstisekretær, personalekonsulent, skole-kirke samarbejdet osv. PU-Kassen afholder også omkostningerne for den fælles kirkeside og støtter som diakonalt arbejde Café Grenaa. Provstiet er indgået en fælles kalkningsaftale og afholder omkostninger på menighedsrådenes vegne.

Ansøgning fra reservefonden

Provstiet har godkendt følgende honorarsatser:

Formand, kirkeværge, kontaktsperson

Kasserer/regnskabsfører

Folkevalgt kasserer, som ikke er regnskabsfører