Provstiets dag 2012

Aftenens emne:

Hvor er kristendommen i Danmark i dag?

Der tales meget om kristendommen i Danmark i dag. Det er ofte Folkekirken som er på dagsordenen især i diskussioner om kirkens forhold til staten og samfundet som sådan, sådan som den seneste sag om Fadervor i Folkeskolen. Hvad er det for en kirke der danner ramme om den største del af befolkningen i Danmark i dag? Folkekirken er i forandring og også denne forandring er tit til debat, som når det gælder nye aktiviteter i kirken som meditationsgudstjenester og pilgrimsvandringer. Og nu også de store overordnede spørgsmål om folkekirkens forhold til staten. Og så er der det måske endnu større spørgsmål om hvad danskerne egentlig tror på, hvis de da overhovedet tror på noget? Oplægget vil se på hvordan kristendommen ser ud i Danmark i dag og komme rundt om en række af de emner der fylder i diskussionen i dag og se nærmere på hvilke spørgsmål der vil blive afgørende i fremtiden.

Foredragsholder: cand.theol., adjunkt ved Religionsvidenskab, Marie Vejrup Nielsen

Marie Vejrup Nielsen

Provstiets dag

Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 17.00-22.00.

Grenaa Sognegård, Nørregade 1, 8500 Grenaa