Provstiets dag 2011

onsdag den 5. oktober kl. 17.00 - 22.00

Grenaa Sognegård, Nørregade 1, 8500 Grenaa

Foredragsholder Ulla Morre Bidstrup
 

Aftenens emne:

    • Hvad gør det overhovedet godt for at holde gudstjenester?
    • Er der noget af det, vi gerne vil opnå med at holde gudstjenester, som vores gudstjenestepraksis står i vejen for?
    • Kan vi gøre noget ved det?

Vi har fået tilsendt et kort resume af provstiets dag den 5.10.2011:

Ulla Morre Bidstrup holder et oplæg, hvori hun gjorde rede for folkekirkens udvikling gennem tiderne med særlig henblik på gudstjenesten, og her blev det klart, at der i dag i højere og højere grad er efterspørgsel på den personlige oplevelse, hvor ordets forkyndelse fylder mindre og mindre.

Dette giver stof til eftertanke, når man skal tænke på den fremtidige gudstjeneste. Hvordan imødekommes disse nye tendenser og samtidig bevare det teologiske niveau. I debatten viste det sig, at der var stor divergens i holdningerne til den nuværende gudstjenestes form og indhold og om hvorvidt, vi skal ændre den. Herudover gjorde Ulla det klart, hvordan folk har ændret sig fra at være vant kirkegænge, til at være kirkegængere ved forskellige anledninger.

Der blev arbejdet i grupper med idéer til anledninger af forskellige art, der kan få folk i kirke. Meget var prioriteret i forvejen. Blandt de mere interessante var midsommergudstjenester og gudstjeneste i forbindelse med mortens aften.

Alt i alt en fin aften, som Ulla fik indledt meget klart og interessant. Vi er nødt til at forstå, at folk kommer af andre grunde end tidligere.

Skrevet af Jette Staunsbjerg, Vejlby Grenaa menighedsråd.