Indsats i provstiet

I Norddjurs Provsti sætter vi stor pris på samarbejde hen over sogne- og pastoratsgrænser.

Samarbejder på tværs aflaster de enkelte, øger engagement og motivation og giver nye idéer.

2018 blev gennemfort en stor strukturændring i Norddjurs Provsti. Strukturændringen havde som resultat 3 storpastorater (Anholt var ikke del af strukturændringen)

  • Vestre Pastorat med fælles Kordegnekontor i Auning

  • Midt Pastorat med fælles Kordegnekontor i Ørum

  • Fornæs Pastorat med fælles Kordegnekontor i Grenaa (som servicerer også Anholt)

I forbindelse med strukturændringen indgik menighedsrådene og provstiet en del samarbejder.

  • fælles kalkningsaftale med Linjen A/s som projektleder

  • fælles regnskabsførelse ved Velas

  • fælles personalerådgivning ved Provstikontor og Velas

  • fælles konfirmandkørsel i Midt og Vestre Pastorat

  • fælles kirkeside

  • fælles dige-vedligeholdelse

  • fælles diakonal indsats, samarbejde med Café Grenaa

  • fælles skole-kirke-arbejde

  • fælles kirkegårdsopmålingsamt opdatering af kirkegårdskort - projekt 2022

Disse samarbejder har flere formål.

  • Menighedsrådene aflastes for administrative opgaver, og kræfterne kan bruges på at gøre kirkelivet interessant og spændende for alle i sognet
  • Opgaven løses efter et fælles standard 
  • Oftest kan opgavens størrelse være grundlag til en bedre prisaftale end den enkelte ville kun opnå.

Desuden skaber samarbejde gode rammer for sparring i enkelte erfa-grupper, idéudveksling samt tværfaglig kompetenceudvikling.