Økonomi

Kirkeskat i Norddjurs Kommune i 2024 er 1% af skattegrundlaget. I 2024 overgår Norddjurs Kommune til at være selvbudgetterende.

Folkekirkens nye økonomilov trådte i kraft den 1. maj 2023 

Lettere adgang til samarbejde og enklere økonomiforvaltning er bl.a. nogle af ændringerne i lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi. Provstiet har nu flere muligheder at opbygge en reserve for at øge provstiets økonomiske fleksibilitet.

 

Drift, anlæg samt projekter og lånemidler til menighedsrådenes kasser = den kirkelige ligning. Der afholdes årligt et indledende og endelige budgetsamråd, for at se på en rimelig fordelig af midlerne til de enkelte kirkekasser. Alle menighedsråd deltager i budgetsamråd.

På budgetsamråd evalueres de samarbejder mellem menighedsråderne og provstiet.

Såsom:

  • fælles kalkningsaftale
  • fælles regnskabsførelse ved Velas
  • fælles personalerådgivning ved Provstikontor og Velas
  • fælles konfirmandkørsel i Midt og Vestre Pastorat
  • fælles kirkeside
  • fælles dige-vedligeholdelse
  • fælles diakonal indsats, samarbejde med Café Grenaa
  • fælles skole-kirke-arbejde

5% midler, også kaldet reserve, bruges til uventede/pludselig opståede renovering og lignende, eks. nødvendig udskiftning af teleslyngeanlæg eller uventet forhøjelse af graverløn p.g.a. sygdom og andet.

PU-Kassen betaler stiftsbidrag, kurser, provstimøder, PU-medlemmernes diæter og kørsel, løn til provstisekretær og afholder de omkostninger, som er budgetteret til de fælles samarbejder. Desuden er der ansat en lokalfinanseret præst og en kommunikationsmedarbejder, som aflønnes af PUK.

Detaljer herom fremgår regnskabets forklaringer.

Ansøgning fra reservefonden

Provstiet har godkendt følgende honorarsatser:

Formand, kirkeværge, kontaktsperson

Kasserer/regnskabsfører

Folkevalgt kasserer, som ikke er regnskabsfører