Økonomi

Kirkeskat i 2022 er 1% af skattegrundlaget.

Drift, anlæg og lånemidler til menighedsrådenes kasser = den kirkelige ligning. Der afholdes årligt et indledende og endelige budgetsamråd, for at se på en rimelig fordelig af midlerne til de enkelte kirkekasser. Alle menighedsråd deltager i budgetsamråd.

På budgetsamråd evalueres de samarbejder mellem menighedsråderne og provstiet.

Såsom:

  • fælles kalkningsaftale
  • fælles regnskabsførelse ved Velas
  • fælles personalerådgivning ved Provstikontor og Velas
  • fælles konfirmandkørsel i Midt og Vestre Pastorat
  • fælles kirkeside
  • fælles dige-vedligeholdelse
  • fælles diakonal indsats, samrbejde med Café Grenaa
  • fælles skole-kirke-arbejde
  • fælles kirkegårdsopmålingsamt opdatering af kirkegårdskort - projekt 2022

5% midler, også kaldet reservefonden, bruges til uventede/pludselig opståede renovering og lignende, eks. nødvendig udskiftning af teleslyngeanlæg eller uventet forhøjelse af graverløn p.g.a. sygdom og andet.

PU-Kassen betaler stiftsbidrag, kurser, provstimøder, PU-medlemmernes diæter og kørsel, løn til provstisekretær og afholder de omkostninger, som er budgetteret til de fælles samarbejder.

Detaljer herom fremgår regnskabets forklaringer.

Ansøgning fra reservefonden

Provstiet har godkendt følgende honorarsatser:

Formand, kirkeværge, kontaktsperson

Kasserer/regnskabsfører

Folkevalgt kasserer, som ikke er regnskabsfører