Provst

Provsten fører, på biskoppens vegne, tilsyn med provstiets præster, indsætter de nyudnævnte, tilrettelægger den gejstlige betjening af sognene under præsters ferie, fridage og sygdom og varetager i det hele taget et stigende antal ledelsesmæssige opgaver bl.a. med henblik på medarbejderudvikling og lignende.

Provsten er født medlem af provstiudvalget og fungerer som daglig forretningsfører. Desuden er provsten valgt som formand for udvalget.

Præster og menighedsråd kan i det daglige hente råd og vejledning hos provst og provstisekretær.

Norddjurs Provsti har adressen: Torvet 15, 3.sal, 8500 Grenaa

Fungerende Provst i Norddjurs provsti er:

Birgith Nørlund Jensen
tlf.: 21 72 21 63
Mail: BNJ@km.dk