Kirkegårdsleder og graver

Grenaa:

Kirkegårdsleder Finn Feldbæk                  

Tlf.nr. 86 32 04 58

Træffetid: mandag - torsdag kl. 10.00 - 11.00 og kl. 15.00 - 15.30, fredag kl. 10.00 - 11.00

Mail: grenaa.kirkegaard@c.dk

Thorsø Høje - Veggerslev-Villersø-Karlby-Voldby:

Svend Aage Corfitz                               

Tlf.nr.  60 48 91 50

Træffetid: mandag - torsdag kl. 12.00 - 13.00

Mail: voldbykirke@yahoo.dk  

Hammelev og Enslev:

Majbrit Møller

Tlf.86 32 51 54 / 25 21 93 99

Mail: abon.haver@gmail.com                           

Rimsø og Kastbjerg:

Per Kahr

Tlf. 30 91 51 60               

mail: rk-graverkontoret@primanet.dk

Gjerrild og Hemmed:

Solveig Møller Pedersen                        

Tlf. 21 73 60 84

Træffetid: tirsdag-fredag kl. 12.00 - 13.00

Mail: graverkontoret@gjerrild.net                   

Ålsø:

Gitte Hjelm 

Tlf. 61 54 05 32

Mail: blomstergitte@hotmail.com  

Homå:

Kasper Bonde Tlf. 40 86 73 53

Mail: bonde120@hotmail.com

Hoed:

Gert Andersen

Tlf. 86 33 10 21 / 29 64 31 23 

Mail: gert.andersen@privat.tele.dk

Vejlby Grenaa:

Rene Nielsen 

Tlf.nr. 40 45 51 97

Mail: rene42394308@gmail.com

Fjellerup:

Pernille Munk

Tlf. 40 45 46 83

Træffetid: tirsdag-fredag på kirkegården eller på telefon.

Mail: fjellerupgraver@gmail.com                     

Glesborg:

Brian Pape Tlf.nr. 25 33 73 41

Træffetid: tirsdag-fredag på kirkegården eller på telefon.     

Mail: mail@brianpape.dk

Ørum:

Annelise Friis Rasmussen

Tlf. 40 47 69 94

Mail: rasmussen@glesborg.net                        

Ginnerup:

Torben Petersen    Tlf. 29 25 00 99           

Stenvad:

Grethe Hansen

Tlf.nr.  61 37 80 47

Mail: glh@stenvads.net           

Lyngby og Albøge:

Kirsten Andersen Tlf. 21 53 12 35

Mail: lyngbykirke@hotmail.dk

Trustrup:

Erik Andersen  Tlf. 21 53 12 30

Mail: trustrup.kirkegaard@gmail.com

Ørsted:

Kirkegårdsleder: Lea Bertelsen

Tlf. 40 22 73 91       

mail: oersted-kirkegaard@nrdn.dk

Vejlby Allingåbro:

Peter Jørgensen                                                     

Tlf. 86 48 03 60 / 51 86 03 69

Træffetid: tirsdag og torsdag kl. 11.00-12.00

Mail: vejlby-kirkegaard@mail.dk

Gjesing:

Christina Schmidt Brask-Madsen               

Tlf. 40 83 10 27

Mail: gjesing.graver@gmail.com                                                 

Nørager:

Torben Andersen

Tlf. 23 71 99 14

Mail: Tostaran20@gmail.com            

Vivild:

Kell Laursen

Tlf. 86 48 68 04

Træffetid: mandag og onsdag-fredag kl. 12.30-13.00

Mail:  vivildkirkegaard@mail.dk 

Fausing:

Leo Mortensen

Tlf. 25 67 73 71                                                     

Auning:

Kirkegårdsleder Peter Bjerregaard          

Tlf. 30 54 66 87

Træffes tirsdag - fredag i arbejdstiden

Mail: auningkirkegaard@os.dk

Øster Alling og Vester Alling:

Else Marie Pedersen

Tlf. 23 82 98 0

Mail: oe_va_kirke@vestdjursnet.dk

Rougsø Nord – Voer-Holbæk-Udby-Estruplund:

John Kusk Simonsen

Tlf. 21 45 99 70

Mail: johnkusk@privat.dk

Anholt:

Nelly Vikke

Tlf.nr. 23 90 67 21

Mail: graveranholtkirke@gmail.com