Sitftsrådet

Norddjurs Provsti er repræsenteret ved:

Karin Skouboe

Menighedsrådsformand for Rougsø Nord (Holbæk-Udby-Voer-Estruplund)

Karin Skouboe
Stenaltvej 21, Voer
8950 Ørsted
 

Stiftsrådets virksomhed:

Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes vegne

    • at bestyre kirkenes og præste-embedernes kapitaler.
       

§ 23a. Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1% af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Stk. 2 Bidraget anvendes efter stiftsrådets beslutning og kan bruges til følgende aktiviteter:

1. Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster.

2. Formidling af kristendom.

3. Udviklingsprojekter indenfor undervisning, diakoni, it, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.