Praktiske oplysninger

På den her side findes enkelte oplysninger som ikke direkte relaterer til andre emner på hjemmesiden.

    • Kontaktoplysninger til alle kirkegårde i Norddjurs Provsti samt menighedsrådene (respektiv formand)
    • Valgmenigheden
    • under Information findes en række blanketter og skemaer, som kan bruges til at søge om midler, bevillinger, godkendelser eller til afregninger for vikarer.

Ligeledes findes årshjulet på den her side. I årshjulet fremgår provstiudvalgsmøder, pastoratsmøder samt diverse erfa-møder. 

I 2022 er der stor fokus på erfa-grupper angående budgetforberedene tiltag samt erfa-møder for kontaktpersoner. Hertil inviteres personalerådgivere som informerer generelt om kontaktpersonernes rolle og opgaver, men står til rådighed for at hjælpe i individuelle sager.

2x om året holdes budgetsamråd (fremgår årshjulet)

Det indledende budgetsamråd holdes i 2022 den 31.maj 2022 i Grenaa sognegård kl.19.

På det indledende budgetsamråd orienteres om provstiets udvikling gennem det sidste år, almen nyttige informationer, en vurdering over økonomi for det kommende budgetår. Hertil drøftes løse emner og alle deltagere er velkommen til at stille spørgsmål.

Det endelige budgetsamråd holdes i 2022 den 1.september 2022 i Auning sognehus kl.19

Her drøftes de endelige budgetrammer på provstiplan, alle samarbejder evalueres. Desuden tales om de store anlægsprojekter, den generalle udvikling af vores fælles økonomi og principielle sager angående ansøgningsprocedurer og administrative opgaver. Igen er alle deltagere velkommen til at spørge ind til.

På begge bydgetsamråd er provstiudvalget vært og sørger for en let forplejning.

 

Hvordan behandler Norddjurs Provsti din henvendelse?

Databeskyttelsesforordning