Information

 Folkekirkens forsikring

Håndbog for folkekirkens- og selvrisikoordning

Skadeanmeldelsesblanket

Blanketter

Synsudskrift for kirker og kirkegårde

Synsudskrift for præstegård- og boliger, forpagtergårde 

Inventarliste

Takstregulativ og vedtægt for kirken

Ansoegning 5 midler

vikarseddel

kørselsskema

Årshjul 2022

Den sene offentliggørelse beklages. Årshjulet blev planlagt med de daværende gældende restriktioner frem til februar 2022. Årshjulet skulle rettes til flere gange.

Årshjulet kan ses her og er en oversigt over alle relevante datoer i provstiets kalender.